Technické parametry otevrena-struktura
Stříkaná pěnová izolace OSBČíslo normyHodnota
Součinitel tepelné vodivosti λD  ČSN EN14315-1:2014 po 175 dnech stárnutí pří 70°C 0,0370 W/(m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602:2013  6-11 kg/m3
Krátkodobá nasákavost (povrch s krustou) ČSN EN 1609:1998/A1:2017 0,682 kg/m2
Deformace při zatížení tlakem ČSN EN 1605:2013 85,6 ε2
Pevnost v tlaku při 10% deformaci ČSN EN 826:2013 10,3 kPa
Paropropustnost ČSN EN 12086:2013 3.54 μ
CT(Cream time) Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 6 s
GT(Gel time) Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 3 s
TFT(Tack free time) Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 14.5 s
FRC(Core free rise density) Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 10.28 kg/m3
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 Třída E
Zdravotní nezávadnost
(uvolňování nebezpečných látek – emise VOC)
ČSN EN ISO 16000-10
Vyhláška č. 6/2003 Sb.
Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek