Časté dotazyV ČEM JE NAŠE PĚNA LEPŠÍ NEŽ OSTATNÍ PĚNY?
Tak proč to funguje tak dobře?
Je-li pěna nastříkána na povrch, vznikne polymerní celistvá vrstva, která funguje jako vzduchová bariéra. Zastaví tak únik tepla prouděním vzduchu - izolací. Co je EXY? EXY je stříkaná pěnová izolace na vodní bázi s otevřenými buňkami a nízkou hustotou pěny. EXY je dvousložková pěna aplikovaná nástřikem, skládá se z polymerního isokyanátu (složka A) a polyolu (složka B). Jak funguje EXY? Stříkaná pěnová izolace funguje tak, že za pomoci vody vytvoří vzduchovou bublinu, vzduch je zachycen v malých plastových bublinách, které expandují a vytvoří pěnu. Na rozdíl od pěny FoamLok 2000 /s uzavřenými buňkami/, jsou buňky uzavřené a blokují průniku vzduchu a vodní páry, čímž vytváří difusní bariéru. To zvyšuje izolační schopnost polyuretanové pěny FoamLok 2000. Obecně platí, že EXY s otevřenou strukturou buněk je vhodná zejména pro aplikace, kde je kladený důraz na průnik vzduchu a vodní páry, které musí projít izolační pěnou, čímž zajistí dýchání stavební konstrukce. Na rozdíl od polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou buněk, které zcela blokují průnik vzduch a difuzi. Výhody FoamLok Stříkané pěnové izolace Proč si vybrat EXY?
EXY se více jak tři desítky let používá po celém světě. Díky svým izolačním vlastnostem šetří nemalé finanční náklady a to nejen v severských zemích jako je Kanada, Norsko či Švédsko, ale i v tropických oblastech jako je Florida, Jižni Amerika, Afrika a nebo Blízký východ. Díky svým léty prověřeným vlastnostem je ideální náhrada za běžné izolace jako je skelná vata, celulóza a jiné klasické izolace na trhu. Je vyrobena pro izolace dutin, stěn, podkroví i podlah. Izolace suchého a vlhkého prostředí. Je používaná jako výkonná izolace. EXY je pružná stříkaná izolační pěna, která má nejen tepelné, ale v některých případech i hydroizolační vlastnosti. Rovněž vzduchově utěsní Váš dům, stavební konstrukci a to v jediné aplikaci. Při použití pěnové izolace EXY, která se chytře roztáhne a vyplní všechny dutiny, spáry a mezery, eliminuje pronikání vzduchu, čímž utěsní budovu a vytvoří izolační obálku, která zabraňuje ztrátám tepla, šetří tedy energie a nemalé finanční náklady. Vytváří zdraví prospěšné a mnohem příjemnější prostředí pro život. Největší výhodou je to, že peníze investované do této izolace Vám ušetří náklady za energie, a zajistí návrat vynaložených peněz do této investice. Na Vašem účtu pocítíte menší výdaje za energie - vytápění a chlazení. Pokud budete v budoucnu prodávat nemovitost, právě tento způsob izolace může být výhodou nejen pro Vás jako pro prodávajícího, ale i budoucí majitel kupuje nemovitost s jistotou zdravého bydlení, ale i s úsporou energií a finančních nákladů po celou dobu životnosti budovy. EXY splňuje všechny stavební, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Má označeni CE v Evropské Unii. Okamžité a dlouhodobé přínosy stříkané pěnové izolace daleko převyšují počáteční náklady spojené s instalací. Tento izolační a těsnící materiál zajišťuje nekonečné výhody. Investicemi do stříkané pěnové izolace budete dosahovat významných, v některých případech až 70% úspor za vytápění či chlazení - klimatizování objektů. • Snižuje množství alergenů, znečišťujících látek a vlhkosti vstupu do Vašeho domova • Snižuje riziko respirační plísně a možnost růstu plísní • Přispívá ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší, ideální pro alergiky • V zimě hřeje, v létě chladí, zaručuje pohodlné bydlení po celý rok • Minimalizuje hluk šířený vzduchem z externích zdrojů a hluk z Vašeho domova (například instalatérské práce pod.) • Zvyšuje pevnost stavby Zvyšuje prodejní hodnotu Vašeho domova, pokud se rozhodnete ho prodat Tyto okamžité a dlouhodobé přínosy jsou nesrovnatelné s tradičními typy izolací, jako jsou skleněné vaty a celulóza. Neefektivní, tradiční izolace se nemohou vyrovnat výhodám stříkané izolační pěny. Investice do stříkané izolace, která vytvoří vzduchovou bariéru, rychle zaplatí počáteční investice, ale hlavně zajistí významné úspory každý rok, tak dlouho, jak dlouho budete žít ve Vaší domácnosti. FOAM LOK stříkané izolace mají trvale neměnné parametry po celou životnost stavby. Jak to funguje
EXY® izolace je nejúčinnější izolační produkt na trhu. EXY je velmi účinný způsob jak izolovat střechu. Pěna EXY se stříká přímo na spodní stranu střešní konstrukce, kde vytváří bezespárou těsnící izolační vrstvu, která zabrání průniku studeného nebo teplého vzduchu. Naší firmou vyškolený zástupce musí provést kompletní a důkladnou prohlídku stavby půdy, střechy, aby zajistil, zda je Vaše nemovitost vhodná pro tento způsob izolace. EXY se nastříká od stěny až k hřebenu střechy v tloušťce dohodnuté s klientem. Izolační systém EXY šetří majitelům 30-70% nákladů na energii domu… Výhody pěnové izolace EXY zahrnují: • Vyšší hodnoty U (protože má neměnné izolační parametry v průběhu času) • Mnohem nižší pronikání vzduchu z venku • Zaručená návratnost investice – úspora za energie • Lepší zvukové izolační vlastnosti • Dokonalá izolace těžce dostupných míst • Rychlá aplikace Stříkaná pěnová izolace EXY překonává tradiční izolace, pokud jde o efektivitu, stálost, snadnost použití a rychlou návratnost investice. EXY nabízí kompletní architektonickou svobodu a umožňuje kvalitní a rychlé zaizolování i těžce dostupných míst na rozdíl, od běžně používaných izolací. EXY expanduje na 50 – 150ti násobek svého objemu během několika vteřin, utěsnění všechny možné praskliny, štěrbiny nebo kanály, kde může unikat vzduch, tam také unikají vaše peníze. Foam Lok vytváří vynikající, vzduchotěsnou, ale v některých případech i difuzně otevřenou energeticky efektivně fungující izolaci pro bytové či nebytové prostory. EXY nejen snižuje únik vzduchu a následné tepelné ztráty, ale je také účinný při regulaci zvuku prostřednictvím své unikátní vzduchotěsnosti. Stačí jen kontaktovat naše partnery, kteří rádi vyhodnotí kolik času, úsilí a nákladů stříkaná pěnová izolace Foam Lok dokáže ušetřit. Tepelná vodivost izolačních materiálů Tepelná vodivost, také známa jako Lambda (označené symbolem λ), je měřítkem toho, jak snadno teplo proudí přes určitý typ materiálu, nezávisle na tloušťce materiálu. Čím nižší je tepelná vodivost materiálu, tím lepší tepelný výkon (tj. pomaleji teplo proniká materiálem). Měří se ve wattech na Metrické Kelvina (W / mK). Stříkaná pěnová izolace se používá v obytných a komerčních projektech po celém světě vice jak 35 let. Splňuje ty nejnáročnější stavební předpisy a je tím nejlepším způsobem jak izolovat Vaši stavbu. Všechny výrobky jsou instalovány pouze Autorizovanými partnery, kteří mají zkušenosti a jsou neustále proškolováni v aplikaci stříkané izolace EXY . Důležitou roli ve správném doporučení a aplikaci hraje odbornost a schopnost certifikované aplikační firmy, která umí nejen odpovídat na Vaše dotazy týkající se izolačních výrobků a použití, ale výrazně ovlivňuje kvalitu samotné izolace.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PĚNOU EXY S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK A PĚNOU S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK?
Obě izolační stříkané pěny: Pěna EXY 09 s otevřenou strukturou buněk, tak pěna EXY 39 s uzavřenou strukturou buněk jsou vynikající izolační materiály. Rozdíl mezi pěnami spočívá v tom, že izolace s uzavřenou strukturou buněk je vodotěsná a neumožňuje pohyb vody. Naproti tomu stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk je difúzně otevřená a umožňuje průchod vodní páry, což zabraňuje výskytu plísní. Stavební konstrukce může dýchat.

STŘÍKANÁ PĚNOVÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ DOMŮ

JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI STŘEŠNÍ PĚNOU NA PLOCHÉ STŘECHY A IZOLAČNÍ PĚNOU, KTERÁ SE POUŽÍVÁ NA IZOLACI ZDI, STROPU A PODOBNĚ?
Polyuretanové pěny jsou jednosložkové nebo vícesložkové produkty vytvořené na molekulové úrovni pro konkrétní účel a použití. Střešní pěny nabízejí vyšší hodnotu pevnosti v tlaku, hladší povrch a vynikající hodnotu R (izolační tepelný odpor) a pomalejší reakční čas při jejich výrobě, což je velice důležité pro celkový výsledek strešní izolace, zatímco pěny určené na stěny, stropy mají rychlejší dobu reakce, nižší hustotu objemu cca 35- 42kg/m3 a vyšší výtěžnost. Takovéto pěny nesmí být použity pro izolaci střech, nesplňují přísně stavební normy a mají jinou požární klasifikaci než ostatní izolační pěny.

A CO PLÍSEŇ?
Pro tvorbu plísní jsou třeba tři věci: vlhkost, teplý vzduch a zdroj potravy. Izolace z polyuretanové pěny nemá žádnou nutriční hodnotu a není považována za zdroj potravy pro plísně. Izolace EXY v dané tloušťce vytvoří celistvou izolační vrstvu, eliminuje proudění vzduchu, snižuje potenciál hromadění vlhkosti. Rovněž eliminuje pohyb vzduchu v dutině stěny. Jiné izolace nejsou tak úspěšné v omezování průniku vzduchu a zajištění dostatečné zateplení domu k tomu, aby byla eliminována kondenzace na povrchu, a tudíž zvyšují možnost vytvoření prostředí náchylného k tvorbě plísní.

STŘÍKANÁ PĚNA EXY JE EKOLOGICKÁ
Tato technologie je šetrná k životnímu prostředí, protože každý sud produktu EXY 39, EXY 45 obsahuje recyklovaný obsah cca 3000 plastových lahví. Izolační pěna s otevřenou strukturou buněk je 100% vyrobena na vodní bázi nezatěžuje životní prostředí a je nezávadná. Složení produkt EXY NEOBSAHUJE žadné sojové oleje a jiné přísady, rovněž neobsahuje ricinový olej - Castro olej. Izolacni pěny EXY neobsahuji žadné náhražky a jsou vyráběny kvalitních čistých materiálů.

V žádném prípadě NELZE JAKKOLIV SROVNÁVAT z jinými izolačními pěnami na trhu.

Po instalaci dojde k citelnému snížení spotřeby energie, snížení uhlíkové stopy v důsledku nižší spotřeby energie a naopak méně fosilních paliv, přičemž jako první na světě využívá moderní technologii zajišťující nulový potenciál globálního oteplování (GWP) a nízký potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP).

INSTALACE V CHEMICKY CITLIVÝCH PROSTORECH
Stříkanou pěnovou izolaci EXY lze použít v jakémkoli prostředí, včetně chemicky citlivých prostředí za předpokladu, že instalace bude zvládnutá stejně jako jakákoli jiná řádná instalace. To znamená dobře se starat o produkt, zajišťovat bezpečnost materiálu a postupy při manipulaci a zajistit, aby instalaci prováděl kvalitně vyškolený a schopný aplikátor.

JAKÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA K APLIKACI – NÁSTŘIKU PĚNY EXY?
Systémy stříkané polyuretanové pěny EXY vyžadují speciální aplikační zařízení jako například čerpadla, dávkovací zařízení a stříkací pistole. Společnost company s.r.o. nabízí výběr zařízení nejvyšší kvality pro správnou aplikaci izolace ze stříkané polyuretanové pěny od výrobce GAMA. Zařízení a materiály jsou prodávány kvalifikovaným dodavatelům.

JAKÉ JE SLOŽENÍ STŘÍKANÉ PĚNOVÉ IZOLACE EXY?
Stříkaná pěna EXY je jedinečná, unikátní směs dvou látek (složka A Isokyanátu a složka B pryskyřice), při jejichž smíchání pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které nadouvadla vytvoří obrovské množství malých vzduchových bublinek. Směs pomocí nadouvadel expanduje na 50 až 150 násobek svého původního objemu, v závislosti na druhu použitých nadouvadel. U pěny EXY je používané nadouvadlo voda, tedy pěna je vyrobena na vodní bázi. Pěny dělíme dle vzniklé buněčné struktury na otevřenou, nebo uzavřenou strukturu buněk. To je velký rozdíl a je nutné pochopit výhody a nevýhody. Je nutná znalost odborné a dobře proškolené aplikační firmy.

KDE VŠUDE JE MOŽNÉ STŘÍKANOU PĚNOVOU IZOLACI POUŽÍT?
Stříkanou pěnovou izolací EXY lze nahradit prakticky veškeré tzv. klasické izolační postupy a materiály, ať tepelně izolační, tak hydroizolační při výstavbě, nebo rekonstrukci objektů. Používá se od izolace základů, izolace podlah až po izolaci obvodového pláště budov a střech (včetně izolace plochých střech). Každá pěnová izolace má své technické parametry a vlastnosti. Odborníci naší firmy Vám rádi doporučí použití pro danou aplikaci.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PĚNOU EXY A JINÝMI PRODUKTY?
V Evropě je řada firem, které nabízí různé pěny, které jsou často náhražkou kvalitních pěn, nebo jsou doslova nebezpečné a používají zakázané látky, jsou hořlavé a toxické. Zákazník nepozná rozdíl a často naletí na různé triky firem, které nemají ani dostatečné vybavení, zázemí, odbornost.
Dalším faktorem je i cena. Nekvalitní pěna je levnější v řádu desítek procent a zákazník zvolí sice levnější pěnu a myslí, že ušetří, což je pravý opak. V domnění, že má kvalitní stříkanou pěnu, defakto prodělá a neušetří žádné peníze. Dále může docházet ke značným problémům z plísní, scvrkávání pěny a podobně.
Pro zvolení kvalitní pěny je nutná nezávislá certifikace v různých laboratořích, které opravdu potvrdí parametry izolační pěny. Dále přečíst si o daném produktu na internetu, což je velice dobrý nástroj k posouzení. Spousta menších firem v České republice uvádí superlativa o tom, odkud pěna pochází, kdo ji vyrábí, mění jméno produktu. Na certifikátu v ČR je možné uvést informaci, že daná firma je výrobce a zákazník nemá šanci zjistit, co to je za produkt a vzniká tak velký problém. Některé firmy tvrdí, že používají směs, která je vyrobena na sójové bázi a podobě. Protože ale sójová báze představuje méně než 2% produktu, máme pocit, že se jedná o zavádějící informace. Izolační materiály EXY nelze srovnávat - porovnávat s jinými produkty, které se běžně vyskytují na trhu.

JAK DLOUHO VYDRŽÍ STŘÍKANÁ PĚNA?
Správně nainstalovaná pěna nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Stříkaná pěna drží velmi pevně a prakticky přilne na všechny podklady a je schopna se flexibilně přizpůsobit pohybu budovy.

MOHU NASTŘÍKAT PĚNOVOU IZOLACI NA BETONOVÉ ZDI VE SKLEPĚ?
Ano, a to nejen na vnitřní stěny, ale i na venkovní zdi, například jako izolace základů před zasypáním hlínou. Pěnová izolace lze teoreticky nastříkat na jakýkoliv podklad. PUR pěna je ideální i např. pro nadkrokevní tepelnou izolaci. Je nutné použít k tomu určenou pěnu!

KDE JE MOŽNÉ STŘÍKANOU PĚNU POUŽÍT?
Stříkaná pěnová izolace EXY se používá k téměř libovolné aplikaci od izolace základu, až po izolaci střech. Nicméně, každá pěnová izolace má své aplikační vlastnosti a nesmí být zaměněna. Například pěna na základy nemůže být použita na izolaci plochých střech, má totiž zcela odlišné parametry. Pro izolaci základu není doporučeno používat otevřené buněčné pěny, pro tento druh se používá zavřená struktura buňky. Odborníci naší firmy Vám rádi doporučí použití pro danou aplikaci.

JAKÉ JSOU VÝHODY PĚNOVÉ IZOLACE OPROTI IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY, PŘÍPADNĚ IZOLACI FOUKANÉ?
Nespornou výhodou pěnové izolace při zateplení půdy, oproti skládané izolační vrstvě z minerální vlny, je bezespárá technologie – celistvá vrstva tepelné izolace bez nutnosti mechanického kotvení. I při perfektní pokládce rohoží, nebo desek tepelné izolace z minerální vlny dochází k rozevření spár, které jsou příčinou vzniku tepelných mostů a tím i místem, kudy uniká teplý vzduch z místnosti, což je pro získání maximální tepelné ochrany objektu zcela nežádoucí.

POUŽITÍ PĚNY EXY 39 S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK JAKO HYDROIZOLAČNÍ A ZÁROVEŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY PRO ZATEPLENÍ PODLAHY (ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ DESKY
Pěnová izolace EXY 39 s uzavřenou strukturou buněk se běžně používá i pro zateplení a zároveň zajištění funkce hydroizolace základové desky. Schéma tohoto řešení najdete v odkazu nákresy. Uzavřená struktura izolační pěny EXY 39 v kombinaci s hydroizolačním nátěrem zabraňuje průniku vlhkosti.
Aplikace se provádí přímo na základovou desku, jejíž povrch musí být suchý, zbavený prachu a mechanických nečistot. Pěna EXY je po několika minutách po aplikaci vyzrálá v celém svém objemu. Na vyzrálou pěnovou izolaci se pak aplikují další skladby podlahy, obvykle beton, nebo samonivelační anhydridová vrstva. Hustota pěny EXY 39 - 41,5 kg/m3 poskytuje dostatečnou pevnost (2,11 Kg/cm2) při použití ve skladbě podlah.

Jako zákazník platím i odpad, který vzniká při aplikaci?
Zákazník platí pouze kubaturu vypočtenou dle projektové dokumentace, nebo zaměření na místě, tzn. pouze čistou kubaturu pěny, která se rovná objemu v závislosti na tloušťce tepelné izolace a ploše. Množství materiálu, který se následně ořezává, se nezapočítává do ceny. Je tedy čistě v našem zájmu, aby docházelo k co nejmenším přestřikům, ale technologie instalace stříkané izolační pěny neumožňuje přestřiky kompletně eliminovat. Některé firmy, které jsou na trhu, nemohou provést přesný nástřik a to proto, že používají jiné pěny.

PŘÍKLAD ŠPATNÉ PRAXE - CHYBNĚ APLIKOVANÁ PĚNA
Špatně aplikovaná levná pěna se drolí jako prášek, nedrží a odpadá.

STŘÍKANÁ PĚNOVÁ IZOLACE - ZATEPLENÍ DOMŮ