Technické parametry FOAM-LOK™500

POZOR!! Uváděné hodnoty jsou pouze hodnoty samostatné vrstvy izolační pěny, nejsou započítány další vrstvy stavební konstrukce, které v celkovém součtu zlepší Tepelný odpor R. a požarní odolnost. Některé firmy uvádějí hodnoty kompletní stavební konstrukce, což je snadno zaměnitelné a matoucí pro zákazníka.

FOAM-LOK™ 500
Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm
2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,039 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavost EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010
B-s1,d0
Tloušťka vrstvy Foam-Lok500Tepelný odpor R (m2.K/W)Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16

Naši pěnu poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.