Foam-lok 2000

FOAM-LOK™ 2000 je navržen tak, aby mohl přijít do kontaktu s vodou FOAM-LOK2000 je nejlepší dostupný způsob zateplení, poskytující téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti pěnám s otevřenou strukturou buněk. FOAM-LOK2000 zabraňuje průniku vody a vzniku plísní, zpevňuje stavební konstrukci a řadí se do kategorie středně tvrdých pěn. Kompletně vyplní všechna (i těžce dostupná) místa, zabraňuje vzniku tepelných mostů a vytváří bezespárou izolační vrstvu. Oblast a podmínky použití: Izolace základů, izolace fasád, izolace stropu, izolace stěn, izolace podlah, izolace střech zevnitř objektu apod. Pěnu je možné aplikovat od - 6°C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Stříkaná pěnová izolace FOAM-LOK2000 je vhodná zejména pro izolaci interiéru a exteriéru díky izolačním vlastnostem od 4cm je to nejlepší dostupná izolace, kterou lze použít do vlhkých místností a míst. FOAM-LOK2000 je pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk aplikovaná nástřikem (nevyžadujícím parozábranu!) FOAM-LOK2000 generuje významné energetické úspory, je šetrná k životnímu prostředí, nesaje a nepropouští vodu.

Izolace FOAM-LOK2000 trvale drží na částech nosných konstrukcí a podkladech, které diky svým vlastnostem zpevni až 300x, minimalizuje vzduchové/tepelné ztráty. Mnoho nasobně zvyšuje usporu energie vytváří stabilnější vnitřní prostředí. Pokud je pěna aplikována na základy a podlahy staveb, vytváří bezespárou vodotěsnou zábranu, dokonale izolující stavbu proti průsaku vody.lok

Co je uzavřená struktura buněk ?

Stříkaná pěnová izolace FOAM-LOK™2000 s uzavřenou strukturou buněk patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály, disponující vynikající hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,0206 [W/(m.K)]. Hustota stříkané izolační pěny FOAM-LOK2000 je přibližně 41 Kg/m3. Uzavřená struktura pěnové izolace sestává z milionů miniaturních uzavřených buněk, což vede k vysoce efektivním izolačním vlastnostem této izolace. FOAM-LOK™2000 zajišťuje vysoce efektivní vzduchovou a zvukovou bariéru, vynikající odolnost vůči vodě a chemickým látkám. Další nespornou výhodou uzavřené struktury je její tuhost a pevnost.

Výhody stříkané pěnové izolace FOAM-LOK™ 2000

 • - Výborná adheze k podkladu
 • - Rychlá instalace
 • - Úspora energii až 70 %
 • - Zabránění vzniku tepelných mostů
 • - Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • - Zdravější bydlení
 • - Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná a hydroizolační zábrana
 • - Snížení nákladů za vytápění/klimatizaci
 • - Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • - Zabránění růstu plísní
 • - 100 % vyplní a utěsní všechna místa
 • - Izoluje těžce dostupná místa

lok

FOAM-LOK 2000 je správnou volbou pro kvalitní zateplení obvodových plášťů budov a významné snížení jejich energetické náročnosti.
Naši pěnu poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.


Izolace FOAM-LOK2000 se aplikuje stříkáním směsi, která během několika sekund  50 krát zvětšuje svůj objem. Tímto způsobem dokonale zaplní každou prasklinu a štěrbinu. Její výhodou je dokonalá a trvalá přilnavost ke každé stavební konstrukci. Izolace FOAM-LOK2000 zůstává pružná i při běžném sedání zdiva a pohybu stavební konstrukce. Dokonale utěsní plášť budovy, nesmršťuje se, neprohýbá, „nesedá si“ a zůstává neporušená po celou dobu životnosti budovy, kterou částečně zpevňuje. Po několika minutách je pěna zcela vytvrzena a připravena k nanášení dalších vrstev – zdiva, betonu, anhydridové vrstvy při použití v podlahách, sádrokartonu nebo nátěrů, čímž urychluje celý stavební proces. Po aplikaci je pěnová izolace zdravotně nezávadná a neuvolňují se z ní žádné toxické látky!


studie


Technické parametry FOAM-LOK™2000

FOAM-LOK™20000 Retrofit
Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm
2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,039 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,4 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010
B-s1,d0

Tloušťka vrstvy
Tepelný odpor R (m2.K/W)Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16